web

Go to UM Website

web
web

Latest Info

PTj's webmaster page : http://cmsad.um.edu.my
 

web

web

web
web

Generated Website

wweb
 
CMS EDi 2.0
Bil Perkara Tujuan Objektif

Laman Web UM

1)

Garis Panduan Kemaskini dan Penempatan Maklumat Hebahan Di Laman Web UM

disediakan sebagai panduan kepada Kakitangan UM menyalurkan maklumat kepada pihak bertanggungjawab untuk proses mengemaskini maklumat

disediakan untuk makluman Kakitangan UM supaya hebahan maklumat di Laman web menggunakan platform yang tepat

 • Merupakan garis panduan kepada Kakitangan UM untuk menyalurkan maklumat yang ingin dihebahkan kepada umum.

 • Memudahkan Kakitangan UM membuat rujukan secara terus kepada pihak bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat hebahan.

Laman web PTj

1)

Garis Panduan Pembangunan Laman Web Fakulti/PTj/Persatuan/Organisasi

untuk rujukan kakitangan UM bagi memastikan pembangunan laman web PTj/Persatuan/Organisasi adalah mengikut piawai yang digariskan

 • Merupakan garis panduan kepada webmaster untuk membangunkan laman web rasmi PTj/Persatuan/Organisasi
 • Memastikan pembangunan laman web PTj/Persatuan/Organisasi adalah mengikut piawaian yang telah digariskan.
 • Panduan umum kepada webmaster Fakulti/PTj/Persatuan/Organisasi bagi membangunkan Laman Web Fakulti/PTj/Persatuan/Organisasi.
 • Memastikan pembangunan laman web Fakulti/PTj/Organisasi mengikut piawaian yang telah digariskan oleh Jawatankuasa Laman web UM.

2)

Garis Panduan Kandungan Laman Web Fakulti/PTJ/Persatuan/Organisasi

rujukan kakitangan UM bagi memastikan pembangunan laman web Persatuan/Organisasi adalah mengikut piawai yang digariskan

 • Panduan umum kepada webmaster Persatuan/Organisasi bagi membangunkan Laman Web Persatuan/Organisasi

 • Memastikan pembangunan laman web Persatuan/Organisasi mengikut piawaian yang telah digariskan oleh Jawatankuasa Laman web UM.

3)

Garis Panduan Proses Kemaskini Laman web PTj/Persatuan/Organisasi

untuk rujukan kakitangan UM bagi memastikan proses kemaskini laman web PTj/Persatuan/Organisasi adalah mengikut piawai yang digariskan dan berjalan lancar mengikut keperluan semasa

 • Panduan umum kepada webmaster PTj/Persatuan/Organisasi bagi membangunkan Laman Web PTj / Persatuan / Organisasi

 • Memastikan proses kemaskini laman web PTj/Persatuan/Organisasi berjalan lancar dan mengikut piawaian yang telah digariskan oleh Jawatankuasa Laman web UM.

Lain-lain

1)

Garis Panduan Untuk Meningkatkan Penarafan Dalam Enjin Carian

untuk webmaster  PTj/Persatuan/Organisasi dalam UM supaya dapat meningkatkan penarafan dalam enjin carian bagi memudahkan pengguna laman web membuat carian maklumat yang diperlukan menggunakan enjin carian

 • Merupakan garis panduan kepada webmaster  PTj/Persatuan/Organisasi dalam UM untuk meningkatkan penarafan dalam enjin carian.
 • Memudahkan pengguna laman web membuat carian maklumat yang diperlukan menggunakan enjin carian.

  
web

Administrator

Katanama
Katalaluan
web
web

web
web

web
Administrator
Mdm. Huzienetta /
Mr. Heirol Nizam


Portal and Creative Web Unit
Enterprise Portal Division
Pusat Teknologi Maklumat
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel :+603 - 2246 3261
Fax : +603 - 7967 4216
Email: umweb[at]um.edu.my

Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Best Viewed With Mozilla Firefox 1.5.0.2 And Above (with resolution 1280 x 1024)
http://ict.um.edu.my/