web

Go to UM Website

web
web

Generated Website

wweb
 
PTj Webmaster

Berikut merupakan fail bagi senarai staf yang bertanggungjawab keatas laman web PTj (menggunakan CMS-Sitefinity dan CCM Edi 2.0). Kedua-dua sistem ini dipantau sepenuhnya oleh PTM. Sila klik pautan dibawah untuk memuat turun fail berkenaan. 
web

Administrator

Katanama
Katalaluan
web
web

web
web

web
All complaints must be made through the Helpdesk System

Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Best Viewed With Mozilla Firefox 1.5.0.2 And Above (with resolution 1280 x 1024)
http://ict.um.edu.my/