UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Mengenai kami

Mengenai kami

 
PENGENALAN

Jabatan Pengajian India (JPI) merupakan sebuah Jabatan yang telah ditubuhkan pada tahun 1956, di bawah Fakulti Sastera dan Sains Sosial, FSSS di Universiti Malaya bertempat di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk menjalankan aktiviti pendidikan seperti pengajaran, penerbitan, peyelidikan, perundingan dan perkhidmatan kepada negara. Dalam sejarah perkembangannya yang mencukupi hampir 58 tahun ini, Jabatan telah menampakkan pencapaian ilmu yang cukup mantap serta memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat Malaysia berilmu. 

Penubuhan Jabatan ini ditubuhkan berdasarkan beberapa tujuan:

  1. memperkenalkan warisan bahasa, sastera, agama dan sosio-budaya masyarakat India.
  2. memperlihatkan aspek-aspek persejarahan dan sosio-politik dan ekonomi budaya masyarakat India di Malaysia.

 

CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2016 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://ict.um.edu.my