B ahagian Sumber Manusia (BSM) bertanggungjawab dalam segala proses pengurusan sumber manusia. Bahagian ini berusaha untuk tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing dan cekap melalui pelaksanaan dasar- dasar pengambilan dan pembangunan staf, yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkelayakan terbaik dalam pelbagai bidang kepakaran.

BSM memainkan peranan penting dalam memastikan wawasan universiti untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang ternama di peringkat antarabangsa dalam bidang penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengajaran tercapai, dengan menyediakan tenaga kerja yang profesional dan berkualiti.
 
Ketua  
Robaayah Mohd Ghazali
Timbalan Pendaftar

Tel: +603-7967 3208
Faks: +603-7956 2158
Emel: rmg02@um.edu.my

Alamat untuk Dihubungi
Bahagian Sumber Manusia
Aras 6, Bangunan Canseleri
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Tel : +603- 7967 7054
Faks : +603- 7956 2158
pentadbiran_bsm@um.edu.my

Unit di bawah Bahagian Sumber Manusia  
latihan Unit Dasar & Pentadbiran Am

Nor Aishah binti Samah
Tel: +603- 7967 3255
Faks: +603- 7967 7089
Emel: nas74@um.edu.my
pelantikan Unit Pelantikan & Kemajuan Kerjaya

Salmi Marsita binti Shaari
Tel: +603- 7967 3523
Faks: +603- 7967 7089
Emel: salmi@um.edu.my
perkhidmatan Unit Perkhidmatan

Sazali bin Kamaruddin
Tel: +603- 7967 3249
Faks: +603-7967 3473
Emel: sazalik@um.edu.my
upm Unit Pengurusan Organisasi & Maklumat

Zainab binti Abdullah
Tel: +603- 7967 3524
Faks: +603- 7967 7094
Emel: zainaba@um.edu.my
Maklumat dikemaskini pada 18 Jun 2014