B ahagian Sumber Manusia (BSM) bertanggungjawab dalam segala proses pengurusan sumber manusia. Bahagian ini berusaha untuk tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing dan cekap melalui pelaksanaan dasar- dasar pengambilan dan pembangunan staf, yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkelayakan terbaik dalam pelbagai bidang kepakaran.
Ketua Bahagian Sumber Manusia  
Robaayah Mohd Ghazali
Timbalan Pendaftar

Tel: +603-7967 3208
Faks: +603-7956 2158
Emel: rmg02@um.edu.my

Alamat untuk Dihubungi
Bahagian Sumber Manusia
Aras 6, Bangunan Canseleri
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Tel : +603- 7967 7073/ 3260
Faks : +603- 7956 2158
pentadbiran_bsm@um.edu.my
Unit di bawah Bahagian Sumber Manusia  
pelantikan Unit Cuti Belajar & SLAB/ SLAI

Wan Farahana binti Wan Hamid
Tel: +603- 7967 3523
Faks: +603- 7956 2158
Emel: farahana@um.edu.my
pelantikan Unit Pelantikan

Salmi Marsita binti Shaari
Tel: +603- 7967 3523
Faks: +603- 7967 7089
Emel: salmi@um.edu.my
perkhidmatan Unit Perkhidmatan

Zainab binti Abdullah
Tel: +603- 7967 3249
Faks: +603-7967 3473
Emel: zainaba@um.edu.my
latihan Unit Latihan

Rohayah binti Yusof
Tel: +603- 7967 3225
Faks: +603- 7956 2158
Emel: rohayah_yusof@um.edu.my
ukp Unit Kenaikan Pangkat

Sazali bin Kamaruddin
Tel: +603- 7967 7785
Faks: +603- 7956 2158
Emel: sazalik@um.edu.my
upo
Unit Pembangunan Organisasi

Salmi Marsita binti Shaari
Tel: +603- 7967 3524
Faks: +603- 7967 7094
Emel: salmi@um.edu.my
upm
Unit Pengurusan Maklumat

Zainab binti Abdullah
Tel: +603- 7967 7392
Faks: +603- 7967 7395
Emel: zainaba@um.edu.my
Maklumat dikemaskini pada 8 Mei 2013